SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Spånga IS FK
- Ett sätt att utvecklas, ett sätt att umgås

Välkommen till medlemsmötet 2020
2020-01-02 07:42
Den 30 januari kl. 18:30 är du som medlem varmt välkommen till Spånga Center. Tillsammans tittar vi på hur det gått för föreningen under 2019 och fattar beslut om verksamhetsplan, budget och vilka som ska leda föreningen under 2020. 
DAGORDNINGEN FÖR MEDLEMSMÖTET

Del 1 - Formalia för själva mötet
De första fem punkterna handlar om att vi ser till att själva mötet blir korrekt genomfört. Att vi har någon som leder mötet, för anteckningar på alla beslut och om det behövs räknar röster vid val. Att vi har en lista över vilka som är på plats och som får rösta, att dagordningen innehåller alla delar som det ska.

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning

Del 2 - Hur har det gått för föreningen under 2019
Under del två får vi en dragning från styrelsen hur de har arbetet med de punkter som vi bestämde på medlemsmötet 2019 och kan ställa frågor. (Fotbollsutveckling, Ökade ekonomiska resurser, Hemmaplan för Spångafamiljen). Vi får också en genomgång av de ekonomiska rapporterna så att vi på ett enkelt sätt ska förstå hur det går ekonomiskt för föreningen. Våra revisorer som är medlemmarnas ögon kring styrelsearbetet och ekonomin beskriver vad de ser i sin årliga granskning.

6. Styrelsens
a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Del 3 - Hur ska föreningen jobba under 2020?
Den sista delen av mötet handlar om det framåtriktade arbetet. Här beskriver styrelsen sitt förslag på vilka fokusområden som de ser ska jobbas med under 2020. De presenterar också förslag på budget. Medlemsavgiften är på 450kr och styrelsen föreslår inte några förändringar av den inför 2021. Det har inte heller kommit några motioner (förslag från medlemmar) och det ligger inte något annat styrelseförslag i år.
  
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2021
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

Valberedningen har ett förslag på laguppställning för styrelsen under 2020 och vilka revisorer som ska granska styrelsens arbete. Vi ska också tillsammans välja en valberedning

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) hälften av ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av 2år
c)  2 revisorer för en tid av 1år, i detta val får inte styrel­sens ledamöter delta
d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1år, där en utses till ordförande
e) beslut om val av ombud till SDF-möten

13. Mötet avslutas

UNDERLAG INFÖR MEDLEMSMÖTET
Senast två veckor innan medlemsmötet kommer du att få veta mer i de här handlingarna:

Nyhetsarkiv
LEDARUTVECKLING!2024-02-26 16:32
Spelformsmöte 20122024-02-12 13:30
Info om fotbollshallen!2023-07-24 13:31
Scam-mail 2023-04-12 11:19
Julstängt på kansliet 2021-12-21 21:30
Årets sista hemmamatch2021-11-13 14:43
Tränare sökes2020-07-03 07:17
UTBILDNINGSVECKAN 20182018-10-08 06:57
2018-08-09 20:12
Damlagets vårsäsong2018-06-26 13:06
 
Ansök om medlemskap
Webshop
Våra sponsorer
Stötta Spånga Fotboll
Idrottsliga samarbeten