Incidentrapportering

Spånga IS Fotboll är en av Stockholms största fotbollsföreningar. Vi erbjuder en hållbar föreningsverksamhet vilket kortfattat betyder fokus på långsiktig utveckling i en trygg miljö. 

 

I vår värdegrund, våra policys och i Spångamodellen står det hur vår verksamhet ska bedrivas ​för att leva upp till att vara hållbar. 

 

Det finns en tydlig idé för vilken typ av förening vi ska vara och gemensamma regler och riktlinjer för hur vi ska agera och utföra verksamheten. Det innebär också att vi alla har ett ansvar att agera om vi upptäcker att någon eller några inte följer detta som vi medlemmar har kommit överens om. Genom att rapportera incidenter ger du föreningen kännedom om det som pågår så att vi kan arbeta med och lösa detta.


Vänligen observera att vid pågående incidenter kring våra idrottsmiljöer kan man som spelare, ledare och förälder också alltid kontakta områdets fältassistenter. Dessa nås på 08-508 034 30 för stöd vid eventuella ordningsstörningar eller situationer man upplever som otrygga, exempelvis om obehöriga personer vägrar kliva av fotbollsytan som används eller vid stora ungdomsgäng runt planen. Vid behov finns även möjligheten att kontakta områdespolisen direkt på 076-120 34 30. Fyll i sådana fall även i incidentrapporteringen nedan så att ärendet också bokförs i föreningens kontinuerliga arbete med trygga idrottsmiljöer.

  • Vad är det jag bör rapportera?

Helt enkelt allt som du anser går emot vad föreningen står för och hur våra medlemmar och representanter bör agera eller kring frågor som du ser att föreningen behöver uppmärksammas på för att kunna göra insatser. Det kan till exempel handla om att du sett föräldrar i något lag som inte beter sig på ett bra sätt på matcher, en tränare som inte följer föreningens värderingar och alla former av övergrepp eller trakasserier och mobbning.  Även olika typer av incidenter som hot, stölder, säkerhetsrisker och annat som kan ske i samband med vår verksamhet eller kopplat till verksamhetens genomförande bör rapporteras för att föreningen skall kunna arbeta förebyggande och i dialog med berörda parter som polis, kommun och förvaltningar. 


  • Hur gör jag?

Svara på frågorna som du ser här nedan. Ju mer du beskriver desto enklare blir det för oss att förstå och kunna agera. Du får lov att vara anonym. Det gör det svårare för oss att ställa följdfrågor och få veta mer information så var då noga med att beskriva utförligt för att hjälpa oss på bästa sätt. 

  • Vad händer med min rapport?

När du skickar in rapporten kommer den till föreningens kansli. De tar hand om informationen och gör en plan för vad som behöver åtgärdas och hur de ska göra detta. Har du lämnat namn och kontaktuppgifter så får du en återkoppling. 

Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Anonym rapportering
Om du vill rapportera anonymt så fyll i fälten nedan till fullo men lämna fälten för personuppgifter nedan blanka. Vi sparar inga IP-nummer för detta formulär. Det går också att kontakta Spånga Fotboll genom att ringa anonymt, genom ombud eller genom ett brev som postas eller lämnas i vår brevlåda i Spånga Center.
Vad är det som har hänt? *
Beskriv det som har hänt eller pågår.
När och var hände detta?
Information om tider, platser och datum.
Vem eller vilka är inblandade?
De personer som det berör och på vilket sätt.
Övriga uppgifter
Andra uppgifter eller information som kan bidra
Kompletterande material
Eventuella bilder, videos, textkonversationer och annat material som handlar om händelsen kan mailas till kansli@spangafotboll.se, skriv Incidentrapportering i ämnesfältet. Det kan också lämnas fysiskt i vår brevlåda i Spånga Center, märk kuvertet med Incidentrapportering.
Personuppgifter
Förnamn  
Efternamn  
Mobiltelefon  
E-post 1  

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport